PRODUSE
Coșul tău

Politica de Confidențialitate

Înțelegem importanța confidențialității tale și că te interesează modul în care informațiile tale sunt utilizate și partajate online. Respectăm și apreciem intimitatea tuturor celor care vizitează Site-ul menaromsrl.ro și vom colecta și utiliza informații numai în moduri care sunt utile și într-o manieră compatibilă cu drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu legea. Această Politică se aplică utilizării noastre a datelor colectate de noi în legătură cu utilizarea de către tine a site-ului nostru. Citește cu atenție această Politică de confidențialitate și asigură-te că o înțelegi. Prin accesarea site-ului nostru acceptați prezenta Politică de confidențialitate. Dacă nu accepți și nu ești de acord cu această Politică de confidențialitate, trebuie să te oprești imediat din utilizarea Site-ului.


 1. Definiții și interpretări
În această politică, următorii termeni vor avea următoarele semnificații: “GDPR” înseamnă Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale, ce a intrat în vigoare la 25 mai 2018 în țările membre ale Uniunii Europene; “Cookie” înseamnă un mic fișier text plasat pe computerul sau dispozitivul tău de către Site-ul nostru atunci când vizitați anumite părți ale site-ului nostru și / sau când utilizați anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate în secțiunea 12 de mai jos; “Site-ul nostru” înseamnă acest site, menaromsrl.ro, cu orice subdomeniu; “Legea cookie-urilor” se referă la Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 13 din 24/04/2012. “Noi / nouă / nostru” înseamnă Societatea Comercială MENAROM SRL .


 1. Informații despre noi
Site-ul menaromsrl.ro este deținut și operat de MENAROM SRL , înregistrată în România, având sediul social în Adjud, Str. Republicii 106, jud. Vrancea, identificată prin CUI RO14269735 și J39/373/2001. Persoana responsabilă cu protecția datelor este CÎTU-LUPU COSTICĂ-ADRIAN, care poate fi contactată la adresa gdpr@citu.ro.


 1. Scopul prezentei Politici
Această Politică de confidențialitate se aplică numai utilizării de către tine a Site-ului nostru. Nu se referă la niciun site care este legat de site-ul nostru (fie că furnizăm aceste link-uri, fie că sunt distribuite de alți utilizatori). Nu avem control asupra modului în care datele tale sunt colectate, stocate sau utilizate de alte site-uri web și te sfătuim să verifici politicile de confidențialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza date.


 1. Ce date colectăm?
Unele date vor fi colectate automat de către site-ul nostru; pentru mai multe detalii, consultați secțiunea 12 privind utilizarea modulelor cookie. Alte date vor fi colectate numai dacă le trimiți voluntar și îți exprimi consimțământul pentru utilizarea acestora în scopurile stabilite în secțiunea 5 (de exemplu, la cumpărarea unui produs). În funcție de utilizarea de către tine a site-ului nostru, este posibil să colectăm unele din sau toate datele următoare:
 • Numele și prenumele;
 • Informații de contact precum adresa de email sau numărul de telefon;
 • Adresa IP (colectată automat și anonimizată);
 • Tipul browserului și versiunea (colectate automat);
 • Sistemul de operare (colectat automat);
 • O listă de URL-uri începând cu site-ul de pe care ai ajuns pe site-ul nostru, activitatea pe site-ul nostru și pagina de pe care pleci de pe site-ul nostru (colectate automat).


  1. Cum utilizăm datele colectate?
  Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) (GDPR). Pentru mai multe detalii privind securitatea, consultați secțiunea 6 de mai jos. Utilizăm datele tale pentru a îți oferi cele mai bune produse și / sau servicii, incluzând:
  • Furnizarea și gestiunea accesului la Site-ul nostru;
  • Personalizarea și îmbunătățirea experienței pe Site-ul nostru;
  • Personalizarea produselor și informațiilor pe care ți le furnizăm;
  • Răspuns la comunicările pe care le inițiezi către noi;
  • Furnizarea de email-uri (de exemplu Newsletter) la care te-ai abonat; te vei putea dezabona oricând folosind linkul “Dezabonare” din emailurile pe care ți le vom trimite;
  • Cercetări de piață;
  • Analiza modului în care utilizezi Site-ul nostru, în scopul îmbunătățirii continue a experienței vizitatorilor pe Site-ul nostru.
  În unele cazuri, colectarea de date poate fi o cerință legală sau contractuală și nu îți vom putea livra produse sau servicii dacă nu avem consimțământul tău pentru ca noi să putem folosi aceste date. Cu permisiunea ta și / sau în cazul în care acest lucru este permis de lege, este posibil să folosim datele tale în scopuri de marketing care pot include contactarea ta prin email și / sau telefon pentru trimiterea de informații, știri și oferte cu privire la serviciile noastre. Cu toate acestea, nu îți vom trimite niciun fel de comunicare de marketing nesolicitată sau spam și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja pe deplin drepturile și pentru a ne respecta obligațiile în temeiul Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale și Regulamentului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva CE) cu completările din 2004, 2011 și 2015. Activitatea ta este monitorizată utilizând cookie-urile, după cum este detaliat mai jos în secțiunea 12. Poți să îți controlezi și să limitezi datele utilizate în acest mod, ajustând setările de confidențialitate ale browserului tău web. reține că nu controlăm activitățile acestor agenții de publicitate și nici informațiile pe care le colectează și le utilizează. Limitarea utilizării datelor tale în acest fel nu va elimina publicitatea, ci o va face mai puțin relevantă pentru interesele și activitățile tale pe site-ul nostru. În conformitate cu Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale, ne vom asigura că datele tale personale sunt procesate în mod legal, corect și transparent, fără a îți afecta în mod negativ drepturile. Vom procesa datele tale personale numai dacă se aplică cel puțin unul din următoarele criterii:
  • ți-ai dat acordul pentru prelucrarea datelor personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a putea gestiona solicitările tale înainte de a încheia un contract;
  • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși; și / sau
  • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Logarea automată a adresei IP de la care accesați site-ul va fi făcută pentru a ne proteja de eventualele activități informatice infracționale.


   1. Cum și unde stocăm datele?
   Păstrăm datele tale atâta timp cât trebuie să le folosim așa cum este descris mai sus în secțiunea 5 și / sau pentru atâta timp cât avem permisiunea ta să le păstrăm. În orice caz, vom efectua o analiză anuală pentru a verifica dacă trebuie să mai păstrăm datele tale. Datele tale vor fi șterse dacă nu mai avem nevoie de ele. Datele tale vor fi stocate numai în Spațiul Economic European („SEE”) (SEE este format din toate statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein). Securitatea datelor are o importanță deosebită pentru noi și pentru a îți proteja datele am stabilit proceduri fizice, electronice și organizaționale adecvate pentru a proteja și securiza datele colectate prin Site-ul nostru. Etapele pe care le luăm pentru a îți asigura și proteja datele includ:
   • Criptarea accesării Site-ului nostru prin certificat SSL
   • Stocarea criptată a datelor pe calculatoarele / serverele din Companie
   • Stocarea criptată a datelor pe serverele partenerilor (de exemplu, compania care oferă serviciul de găzduire a Site-ului nostru)
   În ciuda măsurilor de securitate pe care le luăm, este important să reții că transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură și că se recomandă să iei măsurile de precauție adecvate atunci când transmiți datele către noi prin intermediul internetului.


   1. Divulgăm datele tale personale?
   Putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, modele de utilizare, numărul de utilizatori, vânzări și alte informații. Toate aceste date vor fi anonime și nu vor include informații personale de identificare. În niciun caz nu împărtășim informații personale de identificare cu terțe părți. În anumite circumstanțe, putem fi obligați din punct de vedere legal să împărtășim anumite date deținute de noi, care pot include informațiile  personale, de exemplu, în cazul în care suntem implicați în proceduri judiciare, unde respectăm cerințele legislației, o hotărâre judecătorească sau o autoritate guvernamentală. Nu îți solicităm niciun alt consimțământ pentru a îți permite să îți împărtășim datele în astfel de circumstanțe și vă îți respecta după cum este necesar cu orice solicitare obligatorie din punct de vedere legal care este făcută de noi.


   1. Care sunt drepturile dumneavoastră?
   În condițiile Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale, ai: – dreptul la informare: ai dreptul de a fi informat asupra tuturor activităților de procesare a datelor desfățurate de Noi; – dreptul de acces: ai dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective – dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seamă de scopurile în care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare – dreptul la ștergerea datelor: În situațiile în care
   • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
   • s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,
   • persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau
   • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
   persoana are dreptul de a obține ștergerea datelor care o privesc, fără întârzieri nejustificate – dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:
   • contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   • nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   • persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei
   – dreptul la opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul va da curs cererii, cu excepția cazului în care prevalează interesele sale legitime sau în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct – dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ: Nu are acest drept în cazul în care decizia:
   • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
   • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
   • are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate
   – dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
   • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate
   – dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit.


   1. Cum poți avea control asupra datelor tale?
   Când trimiți informații prin intermediul site-ului nostru, ți se pot oferi opțiuni pentru a restricționa utilizarea datelor de către noi. Scopul nostru este să îți asigurăm un bun control asupra utilizării de către noi a datelor tale (inclusiv abilitatea de a renunța la primirea de e-mailuri de la noi, pe care o poți face prin dezabonare utilizând legăturile furnizate în e-mailurile noastre).


   1. Dreptul de a bloca informații și dreptul de a retrage informațiile după ce le-ai dat
   Puteți restricționa utilizarea de către browserul tău de internet a cookie-urilor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 12. Îți poți retrage consimțământul pentru ca noi să îți folosim datele tale personale așa cum se specifică în secțiunea 5, în orice moment, contactându-ne folosind detaliile stabilite în secțiunea 2 și vom șterge datele tale din sistemele noastre. Cu toate acestea, te rugăm să iei la cunoștință că acest lucru poate bloca vânzarea și livrarea produselor noastre către tine.


   1. Cum poți avea acces la date?
   Ai dreptul legal de a solicita o copie a oricăror date personale deținute de noi (în cazul în care aceste date sunt deținute). Contactează-ne pentru mai multe detalii folosind detaliile de contact de mai sus (secțiunea 2).


   1. Ce module cookie utilizăm și pentru ce?
   Un cookie este un mic fișier text stocat pe computer. Cookie-urile conțin informații utilizate pentru a asigură funcționalitatea site-urilor. Poți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții. Site-ul nostru poate plasa și accesa anumite cookie-uri primare pe computerul sau pe dispozitivul tău. Toate cookie-urile utilizate de către și pe site-ul nostru sunt utilizate în conformitate cu Legea cookie-urilor. Cookie-urile primare sunt cele plasate direct de noi și sunt utilizate numai de noi. Utilizăm cookie-uri pentru a facilita și a îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru și pentru a furniza și a ne îmbunătăți produsele și / sau serviciile. Compania noastră a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că intimitatea ta este protejată și respectată în orice moment. Utilizând Site-ul nostru, este posibil să primești și anumite cookie-uri terțe pe computerul sau pe dispozitivul tău. Cookie-urile terțe sunt cele plasate de site-uri, servicii și / sau alte părți decât noi; aceste cookie-uri nu colectează informații personale. Anumite caracteristici ale site-ului nostru depind de funcționarea modulelor cookie. Legea Cookie-urilor consideră că aceste cookie-uri sunt „strict necesare”. La prima vizită pe site-ul nostru ți se va afișa o casetă de dialog prin care te informăm asupra utilizării modulelor cookie. Poți, dacă doriți, să blochezi plasarea cookie-urilor modificând setările browser-ului tale; cu toate acestea, anumite caracteristici ale Site-ului nostru pot să nu funcționeze pe deplin sau conform destinației. Site-ul nostru utilizează serviciile de analiză furnizate de Google Analytics. Analiza site-ului se referă la un set de instrumente utilizate pentru colectarea și analizarea statisticilor de utilizare, care ne permit să înțelegem mai bine modul în care utilizatorii utilizează Site-ul nostru. Aceasta, la rândul său, ne permite să îmbunătățim Site-ul nostru și serviciile oferite prin acesta. Serviciile de analiză utilizate de Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a strânge informațiile necesare. Câteva dintre aceste cookie-uri pot fi plasate imediat atunci când vizitezi pentru prima oară site-ul nostru și este posibil ca noi să nu putem obține consimțământul tău prealabil. Poți să elimini aceste cookie-uri și să împiedici utilizarea viitoare a acestora, urmând pașii expuși mai jos:
   • Poți alege să activezi sau să dezactivezi modulele cookie în browserul tău de internet. Cele mai multe browsere de internet îți permit, de asemenea, să alegi dacă dorești să dezactivezi toate modulele cookie sau numai cookie-urile terță parte. Implicit, majoritatea browserelor de internet acceptă modulele cookie, dar această setare poate fi modificată. Pentru mai multe detalii, consultă meniul de ajutor din browserul tău de internet sau documentația livrată împreună cu dispozitivul.
   • Poți alege să ștergi cookie-urile în orice moment, însă este posibil să pierzi orice informație care îți permite să accesezi site-ul nostru mai rapid și mai eficient, inclusiv, dar fără a se limita la, setările de conectare și personalizare.
   • Este recomandat să păstrezi actualizarea browserului tău de sistem și a sistemului de operare și să consulți ajutorul și îndrumările oferite de dezvoltatorul browserului tău de internet și producătorului computerului sau dispozitivului tău dacă nu ești sigur cum să ajustezi parametrii de confidențialitate.
   Site-ul nostru plasează următoarele module cookie:
   ProprietarTipModule cookieExplicații
   Google Analytics_ga, _gid, _gatModul cookie instalat de Google Analytics: măsoară diverse valori de trafic, urmărește timpul petrecut pe fiecare pagină, contabilizează paginile de destinație și / sau de ieșire. Nu colectează date personale
   – session1Cookie de sesiune, setat de site-ul menaromsrl.ro: gestionează vizita dumneavoastră pe site, reținând paginile vizitate, eventualele opțiuni efectuate. Nu colectează date personale
   client1Cookie instalat de browser-ul dumneavoastră. Nu colectează date personale
   www.facebook.com3rdModul cookie instalat de facebook.com
   .menaromsrl.ro3rdtk_tc, tk_or, tk_r3d, tk_lr, _fbpModule cookie instalate de site-ul menaromsrl.ro, care măsoară diverse valori de trafic. Nu colectează date personale
   .menaromsrl.ro3rdwoocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session_Module cookie instalate de site-ul menaromsrl.ro, care gestionează coșul de cumpărături / comenzile pe care le efectuați.
   .menaromsrl.ro3rdwordpress_sec_, wordpress_logged_in_, wp_woocommerce_session_Module cookie instalate de site-ul menaromsrl.ro, care gestionează potențialele roluri ale vizitatorilor: logat sau nelogat (guest)
   .menaromsrl.ro3rdwordpress_test_cookieModul cookie instalat de site-ul menaromsrl.ro care testează conexiunea dintre platforma de management al conținutului și browserul dumneavoastră. Nu colectează date personale


    1. Rezumatul drepturilor tale în cadrul GDPR
    Potrivit Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale, aveți:
    • dreptul de a solicita accesul, ștergerea sau corectarea datelor tale personale deținute de noi;
    • dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere;
    • dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor;
    • dreptul de a limita procesarea;
    • dreptul la portabilitatea datelor;
    • dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale personale;
    • drepturi în ceea ce privește luarea de decizii și profilarea automată (a se vedea secțiunea 13 de mai jos).
    Pentru a aplica oricare dintre drepturile menționate anterior sau dacă ai alte întrebări legate de site-ul nostru sau de politica de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi utilizând detaliile stabilite în secțiunea 2 de mai sus.


    1. Automatizarea procesului decizional și a profilării
    Compania noastră nu utilizează date cu caracter personal în scopul luării automate a deciziilor sau creare de profiluri.


    1. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate
    Putem schimba această Politică de confidențialitate din când în când sau după cum este necesar conform legii. Orice modificări vor fi afișate imediat pe site-ul nostru și vom considera că ai acceptat termenii politicii de confidențialitate la prima utilizare a site-ului nostru în urma modificărilor. Vă recomandăm să verificați în mod regulat această pagină pentru a vă ține la curent cu orice modificări.