PRODUSE
Coșul tău

Sevice & Garanție

Garanția produselor vândute de Menarom:

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Menarom beneficiezi de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.


Produse cu certificat de garanție emis de producător:

Pentru o parte dintre produsele vândute de Menarom vei primi certificat de garanție emis de producător sau distribuitor în format tipărit. Îl găsești în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Păstrează certificatul ca să poți beneficia de garanție, dacă va fi nevoie.

Toate produsele afișate pe site-ul  Menarom beneficiază de garanție pe o perioadă determinată, menționată în certificatul de garanție al fiecărui produs în parte. Produsele achiziționate sunt livrate împreună cu certificatul de garanție conform cu specificațiile producătorului sau importatorului.


Prin termenul de VÂNZĂTOR se înțelege site-ul Menarom. Dacă în cadrul termenului de garanție produsul cumpărat de tine se defectează din motive de proiectare, execuție, componente necorespunzătoare și nu este imputabila consumatorului, el va fi reparat gratuit la sediul VÂNZĂTORULUI.

•     Produsul defect trebuie prezentat pentru depanare împreună cu certificatul de garanție și factură (bon sau chitanță) eliberate de VÂNZĂTOR la cumpărarea produsului, în caz contrar produsul nu este acceptat pentru reparații;

•     Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectele generate de o terță parte. Defectele cauzate astfel, nu fac obiectul garanției;

•     Nu fac obiectul garanției produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervențiilor asupra lor de către persoane neautorizate;

•     Orice reclamație în legătura cu produsul achiziționat trebuie adresată către VÂNZĂTOR, care va asigura toate operațiunile necesare repunerii în funcțiune, înlocuirii produsului care s-a defectat în cadrul termenului de garanție, respectiv pentru vicii ascunse în cadrul duratei medii de utilizare, precum și cheltuielile ocazionale de transport, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea și ambalare a produsului. VÂNZĂTORUL nu este obligat să asigure transportul produsului care s-a defectat dacă greutatea acestuia este mai mica de 10Kg. Transportul produsului în aceasta situație va fi asigurat de către consumator;

•     Termenul de garanție al produsului se prelungește cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către VÂNZĂTOR;

•     Produsul defect în termenul de garanție va fi reparat în 15 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamației;

•     Produsul defect în perioada de garanție, atunci când nu poate fi reparat sau durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în garanție depășește 10% din termenul de garanție, la cererea consumatorului va fi Înlocuit de VÂNZĂTOR cu un echipament similar din punct de vedere funcțional sau acesta va restitui contravaloarea produsului respectiv. Restituirea contravalorii produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecte repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) sau în cazul defectării produsului deja înlocuit.

•     Pentru lucrările de service efectuate în perioada de garanție și care impun utilizarea de piese de schimb, VÂNZĂTORUL va acorda un termen de garanție a cărui durată va fi egală cu durata garanției acordate de furnizorii pieselor de schimb respective.